پنل جدید برای پژوهش درس حقوق تطبیقی

7 آذر ماه 1395 - 24 : 13

دانشجویان محترم درس حقوق تطبیقی که تاکنون کنفرانس ارائه نداده اند و از سوی دیگر علاقه به حضور در کنفرانس گروهی دارند می توانند یکی از موضوعات جدید پژوهش حقوق تطبیقی به شرح ذیل را انتخاب و ضمن اطلاع به اینجابن پیرامون موضوع اخذ شده، در جلسه گروهی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می شود، کنفرانس خود را ارائه نمایند.

حقوق مطبوعات در ایران

حقوق مطبوعات در فرانسه

حقوق مطبوعات در آمریکا

حقوق مطبوعاتدر عربستان

حقوق مطبوعات در کره شمالی

حقوق مطبوعات در چین

حقوق مطبوعات در ترکیه

حقوق مطبوعات در استرالیا

حقوق مطبوعات در افغانستان

حقوق مطبوعات در عراق

حقوق مطبوعات در قطر

و یا حقوق مطبوعات در کشوری دیگر با هماهنگی اینجانب

در صورت به حد نصاب رسیدن مشارکت ، جلسه بررسی حقوق مطبوعات در جهان در یکی از روزهای کلاس برگزار و هر دانشجو در حداکثر  8 دقیقه شرحی از موضوع انتخابی ارائه می دهد.  نمرات دانشجویان نیز در پایان جلسه  ثبت خواهد شد.

logo-samandehi