سر صحبت

سلام. به دلیل مشکلات سامانه وادانا و عدم ثبت بخشی از دروس، کلاس های بنده این هفته (شنبه 3 آبان و دوشنبه 5 آبان) تشکیل نمی گردد.

ادامه