سر صحبت

سلام. با توجه به بروز مشکل فنی و سامانه ای در جلسه حقوق بین الملل سه، تاریخ 10 آذرماه 99، فایل صوتی جلسه مذکور جهت دانلود به نشانی لینک زیر قابل دانلود است.

ادامه