سر صحبت

امیر حشمتی در هشتمین گفتگوی خود با شبکه جهانی سحر به تحلیل حقوقی، سیاسی و بین المللی تشکیل کمیته قانون اساسی در سوریه پرداخت. خلاصه و مهمترین محورهای بیان شده در این مصاحبه به شرح ادامه مطلب است.

ادامه